Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

pobierz lub rozlicz PIT online

Jak dokonać wpłaty z tytułu 1,5% podatku:

UWAGA: 

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Wypełnić zeznanie poprzez program udostępniony nam przez PITax.pl Łatwe podatki

Aby dokonać wpłaty  1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu należy:
W zeznaniu za rok 2019 – wypełniając PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37 czy PIT-38 obliczyć 1,5% należnego podatku, a następnie wypełnić rubrykę dotyczącą 1,5% znajdującą się na końcu każdego zeznania podatkowego wskazując wyłącznie numer KRS Stowarzyszenia.

W zeznaniu podatkowym można również wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych  oraz wskazać cel na który kwota jest przeznaczona. Zaznaczenie zgody na przekazanie danych osobowych Urząd Skarbowy wskaże nam darczyńcę.

KRS  0000050740

 

Rozmiar czcionki
Kontrast