Sprawozdania merytoryczne Stowarzyszenia:

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym
i Niedowidzącym „NADZIEJA” informuje, że na stronie internetowej:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
po wpisaniu numeru KRS 0000050740 istnieje możliwość zapoznania się
ze sprawozdaniami finansowymi publikowanymi od 2011 roku.

Informacje dotyczące realizowanych projektów:

PROJEKTY

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast