Misja:

Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i niedowidzącym poprzez tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska społecznego oraz wspieranie działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

Prowadzone działania:

Wspieranie Ośrodka w realizacji zadań dydaktycznych poprzez zakup sprzętu, pomocy, finansowanie wypoczynku dzieci i innych form rekreacji, prowadzenie dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, m.in. hipoterapii, usprawniania widzenia. Wsparcie finansowe leczenia i zakupu leków, dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych dla naszych podpiecznych.

Działania na rzecz rozbudowy Ośrodka.

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wspieranie Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, pozyskiwanie środków na realizację projektów we współpracy z Gminą Miasta Radomia.

Udzielanie pomocy finansowej przy zabiegach z balneoterapii i zajęciach rewalidacyjnych.

Rozmiar czcionki
Kontrast