Prowadzimy jeden z sześciu radomskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym
i Niedowidzącym „Nadzieja”


Utworzony jako pierwszy w Radomiu 16.11.1995 r. Obecnie funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” przy ul. Struga 88.

W zajęciach placówki uczestniczy 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Podstawowym celem terapii zajęciowej w Warsztacie jest przygotowanie uczestników do możliwie samodzielnego życia, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami psychicznymi i fizycznymi, zainteresowaniami oraz oczeki­waniami otoczenia społecznego.

W Warsztacie podopieczni poddawani są oddziaływaniom re­walidacyjnym zmierzającym do wszechstronnego roz­woju ich osobowości oraz do podjęcia pracy zawodowej.

Wobec naszych podopiecznych realizujemy programy terapeutyczne w ośmiu pracowniach: samoobsługi, muzyczno-choreograficznej, komputerowej, rękodzieła i przysposobienia do pracy, przyrodniczo – kulturalno – oświatowej, stolarskiej, tkactwa kroju i szycia oraz plastycznej.

Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji zgodnych z zasadami ortodydaktyki. Naszym podopiecznym proponujemy różnorodne metody: ergoterapię, socjoterapię, arteterapię, a także psychoterapię, kinezyterapię, hipoterapię, hydroterapię i inne.

Procesem terapeutycznym zajmuje się wykwalifikowana ka­dra: instruktorzy – terapeuci o uprawnieniach z zakresu oli­gofreno­pedagogiki i tyflopedagogiki, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant oraz kierownik WTZ.

Ważnym elementem w procesie rehabilitacji są zajęcia z zakresu kultury, turystyki i wypoczynku. W ramach tych zajęć przygotowywane są z udziałem uczestników liczne okolicznościowe występy artystyczne, spektakle teatralne, spo­tkania muzyczne (z wykorzystaniem muzykoterapii i choreoterapii), zabawy integracyjne, konkursy. Organizowane są wyjścia do kina, teatru, muzeów, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki.

Uczestnicy Warsztatu pracują w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne opracowywane przez Radę Programową Warsztatu. Ważnym elementem w procesie rehabilitacji jest trening ekonomiczny. Uczestnicy poznają wartość pieniądza, planowanie wydatków poprzez samodzielne zakupy dokonywane ze środków otrzymanych z Warsztatu.

Placówka dysponuje busem, którym uczestnicy są dowo­żeni na terapię oraz odwożeni do domów.

Dwadzieścia sześć lat Kierownikiem WTZ była dr n. o zdr.  Ewa Dutczak. W trakcie wieloletniej pracy dała się poznać jako bardzo dobry, kreatywny organizator. Stworzyła w placówce klimat sprzyjający rzetelnej i efektywnej pracy na rzecz niepełnosprawnych.

Od 1 grudnia 2021 roku funkcję Kierownika pełni dr n. o zdr. Justyna Natora.

 


Adres i kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym “Nadzieja”

ul.Struga 88,

26 – 600 Radom

tel./fax (48) 344 77 38

e-mail: wtznadzieja@op.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast