KOMUNIKAT

 In Bez kategorii
Szanowni Państwo, członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym “NADZIEJA” działając w oparciu o:
Rozdział II pkt.15 b Statutu który brzmi:
“skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy”, informuje, że z dniem 26 marca bieżącego roku zostanie zgodnie z powyższym została podjęta uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków osób, które zalegają ze składkami dłużej niż okres 24 miesięcy.
O skreśleniu zostaną Państwo poinformowani listownie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Michał Frąk – Prezes Stowarzyszenia

Ostatnie aktualności
Rozmiar czcionki
Kontrast