Projekt „Razem po zdrowie”

 In Zarząd

Informujemy, że realizujemy projekt „Razem po zdrowie” w ramach zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, zadanie „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”. Projekt finansowany przez Gminę Miasta Radomia.

Liczba osób (seniorów 60+) objętych działaniem: 25.

Rodzaj i zakres zadań:

– wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego połączony z promocją zdrowego stylu życia  pozwalający na zbudowanie więzi i poczucia bezpieczeństwa w grupie (zwiedzanie miasteczka połączone z  poznaniem jego historii i zabytków, wędrówka pod kościół i klasztor o. o. Franciszkanów i na Mały Rynek związany z ludnością żydowska miasteczka, przejście przez urokliwy wąwóz lessowy),

– warsztaty wynikające z zainteresowań i potrzeb seniorów, tj. dotyczące zachowań prozdrowotnych jako profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ogólnoruchowe (z elementami rehabilitacji),

-warsztaty radzenia sobie ze stresem.

 

Miejsce realizacji Radom ul. Struga 88 siedziba WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”

el.48 344 77 38 , +48 784 979 929 ; nadzieja.radom@interia.pl

Wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego.

Ostatnie aktualności
Rozmiar czcionki
Kontrast