Walne Zebranie – zaproszenie

 In Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu, zgodnie z Rozdziałem III pkt. 16.2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie na dzień 10.06.2022 r. I termin 10.06.2022 godz. 16.30, II termin 10.06.2022 godz. 17.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86.

Porządek obrad:

 1. Wybór prezydium walnego zebrania.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdania z prac Zarządu za rok 2021:
  – sprawozdanie merytoryczne,
  – sprawozdanie finansowe.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Sprawy różne.
 7. Wnioski i uchwały.
 8. Zamknięcie obrad.
Ostatnie aktualności
Rozmiar czcionki
Kontrast