Zarząd Stowarzyszenia

 In Zarząd

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym “NADZIEJA” w dniu 25 czerwca 2021 roku odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 – 2025.

     Zarząd Stowarzyszenia
(Board of the Association)

  Prezydium Stowarzyszenia

PREZES – Katarzyna Oziębło
SEKRETARZ – Kinga Maciejczyk
SKARBNIK – Agnieszka Rogowska

Członkowie Zarządu


Norbert Barszczewski
Anna Frankowska
Agnieszka Kalita
Dorota Papaj
Marzena Pawlak

Członkowie Komisji Rewizyjnej


Agnieszka Warzyńska
Elżbieta Skwira
Dominika Wójcik

Ostatnie aktualności
Rozmiar czcionki
Kontrast