Zarząd Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym “NADZIEJA” w dniu 23 marca 2017 roku odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Walne zebranie dokonało wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 – 2021.

     Zarząd Stowarzyszenia
(Board of the Association)

  Prezydium Stowarzyszenia

SEKRETARZ – Ewa Dutczak
SKARBNIK – Jadwiga Czubak

Członkowie Zarządu


Norbert Barszczewski
Anna Frankowska
Agnieszka Kalita
Zbigniew Neska
Dorota Papaj
Marzena Pawlak

Członkowie Komisji Rewizyjnej


Ewa Kwapień
Elżbieta Skwira
Agnieszka Rogowska

Rozmiar czcionki
Kontrast